Upadłość konsumencka - kiedy warto się o nią ubiegać?

Zakupowy poradnikFinanse 25. 3. 2021

Co zrobić w przypadku, kiedy prywatne długi rosną, a osoba zadłużona nie jest w stanie sobie z nim poradzić? Czy istnieje szansa na oddłużenie? Jednym z rozwiązań, na które mogą zdecydować się wszyscy, którzy stracili kontrolę nad swoimi finansami, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawdźmy, na czym polega i jakie warunki należy spełnić, aby ją ogłosić.

Składanie wniosku o umorzenie zobowiązań finansowych przez osobę fizyczną staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem trudnej sytuacji. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej umożliwia osobie zadłużonej nowy start. Jednak proces uwolnienia od długów nie jest prosty. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką to jedynie początek wieloletniego procesu spłaty.

W 2018 roku padła rekordowa liczba ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Aż 6570 osób przeszło proces o uznanie niewypłacalności. Z czym jednak wiąże się taka procedura? Czy długi po prostu znikają po wizycie w sądzie?

Kupuj taniej z cashbackiem

Nie lubisz przepłacać? Szukasz oszczędności na każdym kroku? Dołącz do Tipli i zyskaj nawet 25% zwrotu cashback na zakupy. Wybierz dowolny sklep z ponad 700 naszych partnerów i już zawsze ciesz się tanimi produktami i usługami.

Sklepy tańsze o cashback »

Tipli dla Ciebie: Tradycyjny przelew czy PayPal? Sprawdź 5 sposobów na bezpieczne płacenie w sieci! Z Tipli nie musisz martwić się o swoje finanse.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to wszczęcie postępowania upadłościowego na drodze sądowej wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ma ona na celu umorzenie lub zmniejszenie długów w sytuacji, w której dłużnik stał się niewypłacalny w sposób od niego niezależny.

Upadłość konsumencka pieniądze

Liczba upadłości konsumenckich w 2017 roku wynosiła 5535 ogłoszeń.

Drugą intencją takiego postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, u których dług został zaciągnięty. Dzięki upadłości konsumenckiej osoba, która nie jest w stanie uregulować swoich zaległości finansowych, może zostać oddłużona.

Krajowy Rejestr Dłużników (KDR) jest jedną z trzech baz w Polsce, w której znajdują się informacje dotyczące osób zadłużonych. Gromadzi i udostępnia dane o konsumentach i firmach, które zalegają z płatnościami. Na listę KRD trafiają osoby i firmy:

 • z zadłużeniem większym niż 200 złotych, nieopłaconym od co najmniej 60 dni,
 • niespłacających kredytów bankowych, alimentów bądź rachunków,
 • upomnianych o zaległościach w spłacie od co najmniej miesiąca.

Tipli dla Ciebie: Każdy kierowca ma obowiązek posiadania ważnej polisy. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu OC, aby nic Cię nie zaskoczyło.

Podstawowym warunkiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nieposiadanie własnej działalności gospodarczej przez osobę zadłużoną. Nie powinna ona także być wspólnikiem w osobowej spółce handlowej. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każdy, kto spełnia te warunki co najmniej od roku.

Wniosek o upadłość konsumencką

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaczyna się od złożenia wniosku. W tym celu należy wypełnić gotowy formularz. Pominięcie wymaganych informacji może skończyć się odrzuceniem wniosku, dlatego wszystkie osiem zapytań powinno się wypełnić skrupulatnie. W podaniu należny zawrzeć m.in.: pełny i aktualny stan majątku z jego oszacowaną ceną, listę wierzycieli i ich dane oraz wysokość długu u każdego z nich. We wniosku powinno się także uzasadnić swoja prośbę.

Kształt wniosku o upadłość konsumencka reguluje artykuł 4914 ust. 4 Prawa upadłościowego.

Upadłość konsumencka czas

Liczba upadłości konsumenckich w 2018 roku wynosiła 6570 ogłoszeń.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka osoby fizycznej zostaje ogłoszona przez sąd. Dzieje się to jednak tylko wtedy, kiedy konsument stał się całkowicie niewypłacalny lub jego dług powstał z przyczyn losowych, niezależnych od niego oraz nieumyślnie.

Stwierdzenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe, gdy dłużnik:

 • przesadnie powiększał swoje zadłużenie, pomimo że był świadomy braku możliwości jego spłacenia, np. zaciągał kolejne kredyty,
 • zadłużał się, choć był świadomy rażącej różnicy pomiędzy jego miesięcznym dochodem a miesięcznym zobowiązaniem spłaty,
 • podał fałszywe dane we wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • świadomie działał na szkodę wierzyciela.

Tipli dla Ciebie: Co zrobić, kiedy zapomnisz zabrać ze sobą portfel? Zapłać telefonem! Sprawdź, na czym polegają takie płatności.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od dokładnego sprawdzenia wniosku o stwierdzenie upadłości. Szczególnej weryfikacji poddawane są elementy majątku, jaki należy do dłużnika oraz stanu niewypłacalności – jest on stały czy jedynie chwilowy. W postępowaniu majątek osoby prywatnej staje się masą upadłości, którą następnie zarządza syndyk.

Nie każdy przedmiot należący do dłużnika automatycznie zostaje zajęty. Licytacji poddane będą jedynie te dobra, które posiadają wartość rynkową, a ich sprzedaż jest faktycznie możliwa.

Syndyk masy upadłościowej ma za zadanie przeprowadzić inwentaryzację zebranych dóbr materialnych oraz ich wycenę. Następnie zajmuje się sprzedażą majątku, a dokładniej jego licytacją. Proces ten ma na celu odzyskanie pożyczonych pieniędzy oraz ich spłatę u wierzycieli.

Upadłość konsumencka liczenie długów

Liczba upadłości konsumenckich w 2019 roku do 31 sierpnia wynosiła 5096 ogłoszeń.

Postępowanie upadłościowe - etapy

 1. Wyznaczenie Sędziego-Komisarza oraz Syndyka. Sąd, który ma ogłosić niewypłacalność, wzywa wierzycieli do zgłoszenia należnego im długu. Syndyk zaś przejmuje majątek i zajmuje się jego inwentaryzacją.
 2. Syndyk ma obowiązek przedstawić listę dóbr należących do dłużnika. Do wiadomości sędziego trafia również lista wierzycieli.
 3. Przeprowadzenie procesu uzupełnienia listy wierzytelności oraz przygotowanie przez Syndyka masy upadłości do sprzedaży.  
 4. Po zakończonej sprzedaży, Syndyk powinien stworzyć plan podziału uzyskanych pieniędzy.

Sytuacja obligatariuszy w przypadku ogłoszenia upadłości

Obligatariusz to wierzyciel, który żąda spłaty długu, wynikającego z posiadania obligacji. W sytuacji dopuszczenia go do postępowania upadłościowego, zostaje mu przydzielony kurator reprezentujący. Obligatariuszowi przysługuje również prawo do indywidualnej reprezentacji, po ówczesnym wykazaniu i udowodnieniu posiadania praw z obligacji na swoją rzecz. 

Skutki bycia wpisanym do Krajowego Rejestru Dłużników

Osoby, które trafią na listę Krajowego Rejestru Dłużników, będą miały problemy z otrzymaniem kredytu, zakupami na raty, a nawet ze skorzystaniem z usług firmy telekomunikacyjnej. Aby zostać usuniętym z listy KRD wystarczy jak najszybciej spłacić swój dług. Już w przeciągu tygodnia po wywiązaniu się z zobowiązań finansowych można spodziewać się pozytywnego rozwiązania sprawy.

Tipli dla Ciebie: Szukasz banku, który spełni twoje oczekiwania? Zobacz naszą listę najlepszych kont osobistych 2019 roku i ułatw sobie wybór z Tipli.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kiedy upadłość konsumencka zostanie potwierdzona, będzie ona natychmiast podana do publicznej wiadomości. Informacja o tym ogłoszona zostanie w budynku sądu oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O upadłości konsumenckiej danej osoby zostanie również poinformowana odpowiednia izba skarbowa oraz ZUS lub KRUS. Następnie do pracy zostanie powołany syndyk, a co za tym idzie, rozpocznie się licytacja masy upadłości oraz całościowa bądź częściowa spłata długu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa również na współmałżonka osoby niewypłacalnej. W momencie podania do wiadomości publicznej decyzji o upadłości jednego z nich, powstaje rozdzielność majątkowa. W procesie Syndyk spienięża wspólny majątek, jednak drugi współmałżonek ma prawo do dochodzenia należności z tytułu własnego wkładu. Jeżeli pozew o rozdzielność majątkowa został złożony co najmniej dwa lata przed wnioskiem o upadłość konsumencką, wtedy dobra drugiej osoby są jej własnością i nie podlegają włączeniu do masy upadłości.

Proces spłaty wierzycieli w związku z planem spłaty długu obecnie trwa 3 lata. Jeżeli dłużnik nie jest wstanie w tym okresie zrealizować planu, ma on jednorazową możliwość przedłużenia tego czasu o kolejne 18 miesięcy. W przypadku trwałej niemożności do spłaty długu, sąd może uchylić plan spłaty lub całkowicie dług umorzyć. Kiedy jednak dopatrzy się on w działaniach dłużnika naruszeń umowy, wtedy ma prawo nawet odmówić oddłużenia.

Upadłość konsumencka 2020 – zmiany

Zmiany, które obejmą procedury dochodzenia upadłości konsumenckiej w 2020 roku sprawią, że każdy, kto dopełni procedur formalnych będzie miał prawo ogłosić niewypłacalność. Sąd podczas sprawdzania wniosku nie będzie musiał badać przyczyn powstania długu. Upadłość konsumencką od 2020 roku będzie również mógł ogłosić mikroprzedsiębiorca.

Bądź zawsze na bieżąco

Nie przegap żadnego cashbacku! Dzięki naszej wtyczce do przeglądarki internetowej zawsze otrzymasz najnowsze informacje o najlepszych promocjach i rabatach. Z Tipli nie musisz przepłacać.

Tipli do przeglądarki »

Nie chcesz otrzymać do 15 % zwrotu za wszystkie zakupy w Internecie?

Wystarczy, że zarejestrujesz się za darmo, a żadne zwroty Cię nie ominą.

Teraz do nowego konta aż do 30 zł za Twoje zakupy. Przy każdym zwrocie za zakupy zyskasz również bonus w tej samej wysokości. W sumie w bonusach możesz zyskać do 30 zł.

- lub -
Rejestrując się na Tipli akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Masz już konto? Zaloguj się