W związku z Ustawą regulującą ochronę danych osobowych i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (GDPR/RODO) spółka Tipli s.r.o. jako administrator danych osobowych udziela Pani/Panu jako osobie, która udostępnia swoje dane osobowe, informacje o ich przetwarzaniu oraz pouczenie o Pani/Pana prawach.

Administratorem danych osobowych jest spółka Tipli s.r.o., z siedzibą Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, adres e-mail: moje@tipli.pl.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, o którym Panią/Pana informujemy. To, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu jest zależne od tego, w jaki sposób dane osobowe zostały nam przekazane. Za pośrednictwem naszej strony internetowej dane osobowe można przekazać w następujący sposób:

Formularz rejestracyjny

Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego ma Pani/Pan możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej Tipli.pl i otrzymywania cashbacku (częściowego zwrotu pieniędzy za zakupy w Internecie) za zakupy w naszych sklepach partnerskich. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w celu i w ramach tytułu prawnego przedstawionych poniżej:

Cel
Zakres przetwarzanych informacji
Tytuł prawny
Rejestracja klienta
Adres poczty elektronicznej, nieobowiązkowo: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, numer rachunku bankowego
Niezbędne do realizacji umowy, ewentualnie niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy w ramach Pani/Pana wniosku o rejestrację, ewentualnie w związku z uzasadnionym interesem do nawiązania kontaktu z (potencjalnym) klientem
Wysyłanie ofert handlowych naszej spółki
Adres poczty elektronicznej
Uzasadniony interes spoczywający w oferowaniu stosownych usług

Wprowadzenie danych osobowych z Pani/Pana strony jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia nie będziemy w stanie dokonać zwrotu części środków z internetowych zakupów.

Oprócz przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej, przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe wprowadzone za pomocą formularza rejestracyjnego w celu oferowania usług, które są podobne do tych, które leżą w kręgu Pani/Pana zainteresowań. Jednocześnie zachowuje Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania ofert handlowych. Na jego podstawie zaprzestaniemy przesyłania ofert handlowych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w trybie natychmiastowym. Zaprzestaniemy przesyłania ofert handlowych oraz związanego z tym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych również w przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana zgłoszone życzenie zaprzestania wysyłania takich ofert (np. poprzez kliknięcie w hiperłącze, które znajduje się na końcu każdej wiadomości e-mail).

Formularz internetowy „Wygraj tablet“

Za pośrednictwem formularza internetowego ma Pani/Pan możliwość zarejestrowania swoich zakupów i wzięcia udziału w konkursie o tablet. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabeli:

Cel
Zakres przetwarzanych informacji
Tytuł prawny
Rejestracja uczestnika konkursu
Adres poczty elektronicznej
Uzasadniony interes spoczywający w konieczności nawiązania kontaktu z osobą uczestniczącą w konkursie
Wysyłanie ofert handlowych naszej spółki
Adres poczty elektronicznej
Uzasadniony interes spoczywający w oferowaniu stosownych usług

Wprowadzenie danych osobowych z Pani/Pana strony jest dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy w stanie zapewnić Pani/Panu udziału w konkursie.

Zachowuje Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu przesyłania nowości w ofertach handlowych. Na jego podstawie zaprzestaniemy przesyłania ofert handlowych oraz z tym związanego przetwarzania danych osobowych w trybie natychmiastowym. Zaprzestaniemy przesyłania nowości w ofertach handlowych oraz z tym związanego przetwarzania danych osobowych rożwnież w przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana zgłoszone życzenie zaprzestania wysyłania takich ofert (np. poprzez kliknięcie w hiperłącze, które znajduje się na końcu każdej wiadomości e-mail).

Formularz „Napisz do nas“

Za pośrednictwem formularza kontaktowego dla użytkowników istnieje możliwość nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie widnieją w poniższej tabeli:

Cel
Zakres przetwarzanych informacji
Tytuł prawny
Kontakt z klientem, odpowiedź na pytanie i/lub wniosek
Adres poczty elektronicznej
Uzasadniony interes spoczywający w odpowiedzi na pytanie i/lub wnioski
Wysyłanie ofert handlowych naszej spółki
Adres poczty elektronicznej
Uzasadniony interes spoczywający w oferowaniu stosownych usług

Wprowadzenie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia nie będziemy w stanie nawiązać z Panią/Panem kontaktu.

Oprócz przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej, przetwarzamy też dane osobowe wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu oferowania produktów, które są podobne do tych, które zostały przez Panią/Pana zakupione od nas wcześniej. Zachowuje Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu przesyłania komunikatów handlowych. Na jego podstawie zaprzestaniemy przesyłania komunikatów handlowych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w trybie natychmiastowym. Zaprzestaniemy przesyłania komunikatów handlowych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych również w przypadku, gdy gdy zostanie przez Panią/Pana zgłoszone życzenie zaprzestania wysyłania takich komunikatów (np. poprzez kliknięcie w hiperłącze, które znajduje się na końcu każdego komunikatu handlowego).

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia wytyczonego celu, w związku z którym zostały one zgromadzone. Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych wynosi pięć lat od momentu dokonania rejestracji lub ostatniego logowania na stronie internetowej Tipli, jeśli do ich przetwarzania nie posiadamy żadnego innego tytułu prawnego.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zabezpieczyć wszystkich świadczonych przez nas usług, dlatego poniżej zamieszczamy kategorie możliwych odbiorców wraz z uzasadnieniem, z jakiego powodu istnieje możliwość przekazania im Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorca
Powody ujawnienia danych
Osoby fizyczne lub prawne zapewniające poprawne działanie strony internetowej oraz naszego software (systemów informatycznych)
Obecnie korzystamy z usług dostawcy oprogramowania, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszej strony internetowej oraz zabezpiecza poprawne działanie systemów informatycznych.
Osoby fizyczne lub prawne zapewniające wysyłanie wiadomości e-mail oraz notyfikacji sms
Obecnie korzystamy z usług dostawcy, który wysyła dla nas wiadomości e-mail lub sms
Osoby fizyczne lub prawne obsługujące platformę supportową służącą do rozwiązywania spraw użytkowników
Obecnie korzystamy z usług dostawcy platformy supportowej, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zarządza dla nas tą platformą.
Osoby fizyczne lub prawne zapewniające usługę przekierowywania wiadomości e-mail
Obecnie korzystamy z usług dostawcy, który zajmuje się przekierowywaniem Pani/Pana wiadomości e-mail.

Informujemy, że zawsze spełnimy Pani/Pana prośbę o udzielenie informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.

Pouczenie o uprawnieniach osób, które udostępniają swoje dane osobowe

Dane aktualizowane dnia: 25.5.2018

Nie chcesz otrzymać do 15 % zwrotu za wszystkie zakupy w Internecie?

Wystarczy, że zarejestrujesz się za darmo, a żadne zwroty Cię nie ominą.

Teraz do nowego konta aż do 30 zł za Twoje zakupy. Przy każdym zwrocie za zakupy zyskasz również bonus w tej samej wysokości. W sumie w bonusach możesz zyskać do 30 zł.

- lub -
Rejestrując się na Tipli akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Masz już konto? Zaloguj się